Tarieven

Seizoen 2019-2020
Lesduur per week 1e les in de week 2e les in de week 3e les in de week 4e les in de week
45 min € 15,50 € 13,00 - -
1 uur € 19,75 € 16,00 € 11,30 € 5,25
1¼ uur € 22,25 € 17,25 € 11,90 € 5,80
1½ uur € 24,50 € 18,50 € 12,50 € 6,35
Prijzen zijn per per persoon en per 4 weken
5e les en vaker is gratis


Tarieven speciale lessen

Les Prijs per 4 weken
Spitzen les 30 min € 8,50

• Het cursusjaar loopt van september tot en met half juni.
• De betaling is verspreid over 13 termijnen van 4 weken en loopt van september tot september.
• Betaling loopt uitsluitend via 4 wekelijkse automatische incasso.
• Inschrijfgeld (voor nieuwe leden) bedraagt € 15,-
• De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden (kan ook per mail naar info@postema.nl).
• Bij opzeggingen en wijzigingen die na 1 april van het lopende seizoen in moeten gaan is Jan Postema Dansstudio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
• Als u één uur of meer in de dansstudio traint dan kunt u ook met korting fitnessen.
    • 1x per week bij de fitness studio wordt gezien als 1 extra les van één uur.
    • 2x per week bij de fitness studio wordt gezien als 2 extra lessen van één uur.
    • Onbeperkt trainen bij de fitness studio wordt gezien als 3 extra lessen van één uur.
• We rekenen per persoon maximaal 4 lessen (inclusief de kortingsdeal van de fitness studio)
• De kosten van een speciale les staan los van het reguliere abonnement.
• Algemene voorwaarden zijn te downloaden via de menu "downloads".

Jeugdcultuurfonds Drenthe


Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van Dansstudio Jan Postema. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen dit toch mogelijk te maken! Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

Meedoenpremie schoolgaande kinderen


Voor ouders van kinderen tot 18 jaar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs is er een meedoenpremie. Onder voortgezet onderwijs wordt de middelbare school verstaan, niet het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo). Hierdoor doen de kinderen mee aan culturele activiteiten of worden lid van een vereniging, zoals een sportclub. Ontvangt u een bijstandsuitkering en voldoet u aan de voorwaarden dan ontvangt u deze premie automatisch. Zo niet, dan kunt u hier de meedoenpremie schoolgaande kinderen aanvragen. U kunt deze premie vanaf 1 juli aanvragen voor het komende schooljaar. Deze premie wordt verstrekt door een tegoed in de meedoenwebshop van Werkplein Drentsche Aa.

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met Werkplein Drentsche Aa via 0592-391600 of info@wpda.nl. U kunt ook langskomen bij Werkplein Drentsche Aa, Javastraat 15 in Assen. Informatie is te vinden op de website: https://www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen/meedoen-in-assen/meedoenpremie-voor-schoolgaande-kinderen-assen  
Als u in aanmerking komt, krijgt u een inlognaam en een wachtwoord van Werkplein Drentsche Aa. In de meedoenwebshop waar u dan terechtkomt, kunt u aangeven waarvoor u een financiële bijdrage wilt hebben. De bijdrage kan oplopen tot een totaal van:
Dat betekent dat u voor uw kinderen bij het volgen van lessen bij Jan Postema een flinke korting van de gemeente kunt krijgen, mochten uw inkomen en vermogen ontoereikend zijn. Hierdoor moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om te sporten.


 

Privacy policy